T.C.  Keşan Kaymakamlığı  Resmi İnternet Sayfasına Hoşgeldiniz                   
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

Keşan Günlük Hava Tahmini

EDIRNE

 Bulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Hersekzade Camii

 Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin Tarihçesi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

  Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin Tarihçesi:

        Edirne, Keşan ilçesinde 16 yy. başlarında yapılmış cami; Osmanlı Veziriâzamı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı Cami'de Kitabe bulunmamakla beraber 917 H. (1515 M.) tarihli vakfiyesinde adı geçen Rus köyündeki Mescidin burası olduğu kabul edilmektedir.
        Evliya Çelebi'nin ifadesinden anlaşıldığına göre Rus Keşan'ın kalesidir. Keşan çevresinde Arnavut Çiftliği denilen bu araziden başka çok sayıda köy bu vakfa bağlanmıştır.    

        

 
 Caminin aslında kubbeli üç bölümü olduğu sanılan son cemaat yeri ortadan kalkmış, bunun yerine çok geniş saçaklı Sivli Mimari yapı karakterinde ek kısım yapılmıştır. 1304 (1886-87) yıllarında kalem işleri onarım görmüştür.
        Kaba işçilikli derzlere sahip yeşilimtrak renkte kesme taştan inşa edilen cami 12x12 mt. ebadı kare planlıdır.
 
        Kurşun kaplı 950 mt. çapında bir kubbesi vardır. Her cephesinde alt dikdörtgen üstte sivri kemerli dörder ve kasnak eteğinde birer pencere vardır. Yalova Karamürsel arasında Hersek Köyündeki benzeri yapıdan daha gösterişli bir girişe sahiptir.
        Aslında mukarnaslı olan Mihrap son yıllarda fayans kaplanmış bu onarımda fayanslar sökülerek mihrap orijinal haline kavuşmuştur.

        Caminin kubbe ve tromplarında 19. yy. üslubunda kalem işi nakışları vardır, çukurda yer alan ve içine 4 basamakla inilen şadırvanın üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür, bu onarımla orijinal haline getirilmiştir.

 
        Cami'nin Haziresindeki kabir taşlarının birçoğu 1962'de üzerlerindeki yazıları kazınarak yere döşenmek suretiyle tahrip edilmiştir. Hazirede 925 (1519) tarihli Perihan Hatun adına ait mermer mezartaşı cami inşaasından az sonraya aittir.

        Camii'nin yakınında 1962 yılında faal olduğu halde bugün harap olan küçük hamamın cami ile ilişkisi hakkında bilgi yoktur. Cami'nin önünde bir de çeşme yer alır.

        Hersekzade Ahmet Paşa 1459'da Hersek-Novi'de doğdu. Asıl adı Stjepan'dır. Güneydoğu Bosna hâkimi ünvanıyla anılan Stjepan Vukcic-Kosacer'in küçük oğludur. Fatih Sultan Mehmet Bosnayı aldıktan sonra 1463'de Dük Stjepan Osmanlılara itaat eder. 1466'da Bosna tamamen Osmanlı topraklarına katılır. Küçük yaştaki Stjepan Saray hizmetine alınır.

 
        Kendisine Ahmet adı verilir. Babasının ünvanı dolayısıyla ailesi Hercegovie olarak bilindiğinden o da Hersekzade diye anılmaya başlandı. 1479'da beylerbeyi olarak Fatih'in Işkodra seferine katılır. 1481'de Hüdavendigar sancağına tayin olunur. Ardından Anadolu Beylerbeyliğine getirilir. 1492'de Arnavutluk seferine katılır. Ve 1497 de Sadrazamlığa getirilir. Bugünkü Maraş ili sınırına geldiğinde, 21 Temmuz 1517'de vefat eder, kabri İzmit Körfezi'nde Hersek köyündedir.
 Hersekzade Ahmet Paşa Camii Tanıtım Kitapçılığı İçin Tıklayınız
 Hersekzade Ahmet Paşa Camii Tanıtım Videosu


                                             

Tel:(0284) 714 10 53 Faks: (0284) 714 24 10 - Email: info@kesan.gov.tr
Adres: Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Mey. No:15/1 Keşan/Edirne